SJO Dalen-DSC

SJO Dalen-DSC

WELKOM

Bij de jeugdafdeling

SJO Dalen- DSC

Om u als ouder(s)/verzorger(s) enigszins wegwijs te maken bij de voetbalvereniging
Dalen hebben wij in deze brochure een aantal zaken op een rijtje gezet die van belang zijn voor u maar vooral voor uw kind.

De vereniging
Voetbalvereniging Dalen is opgericht in 1930. Het is de enige voetbalvereniging in het dorp Dalen. De vv Dalen heeft ca. 500 leden en het eerste elftal komt uit in de 1e klasse van de KNVB. Sinds jaar en dag kent de vv Dalen een bloeiende jeugdafdeling.
Sinds 1 juli 2011 heeft de jeugdafdeling van Dalen een samenwerking opgestart met DSC ’65.
Dit houdt in dat alle jeugdactiviteiten gezamenlijk worden geregeld. Alles wordt gecoördineerd vanuit 1 gezamenlijke jeugdcommissie. De jeugdleden zijn wel lid van hun eigen vereniging waar ze zijn aangemeld. DSC heeft ca. 40 jeugdleden en Dalen ca. 230 jeugdleden. Er wordt met 21 teams gevoetbald. Bijna alle wedstrijden worden gespeeld op sportpark ´t Grootveld, Dalerveensestraat 30A. Het sportpark is telefonisch te bereiken onder nummer (0524) 551648. Een aantal wedstrijden worden gespeeld op het sportpark ‘De Hoop’ m Hoofdstraat 114a in Dalerveen(Tel: 0524-221302).

Aan– en afmelden
Het officiële aan– en afmelden van uw kind bij onze vereniging moet altijd via de
ledenadministratie. Als u dat niet doet lopen er zaken mis. U krijgt bijv. niet de benodigde
informatie en uw kind wordt niet aangemeld bij de KNVB. De ledenadministrateur is Derk Lennips,
De Mars 10,7751 SN Dalen. Zijn telefoonnummer is 0524-551364. U kunt ook het inschrijfformulier downloaden vanaf onze website www.vvdalen.nl en dit ingevuld inleveren bij de ledenadministrateur of mailen naar Leden.Administratie@vvdalen.nl
Voor DSC`65 kan dit via mail naar ledensvdsc65@hotmail.com

Jeugdcommissie 2019-2020

De jeugdcommissie heeft dit seizoen de volgende samenstelling:

Richard Spang voorzitter en tevens lid van het Hoofdbestuur,

Liane Snippe secretaris,

Tanja Mulder coördinator F’s

Andre Hoorn coördinator E’s

……………..wedstrijdsecretariaat,

Jhon Kleine coördinator zaalvoetbal en toernooien

Bij diverse teams worden nog leiders en trainers gezocht, (duidelijk aangegeven met de term ‘vacant’).

Wij vragen ouders/ verzorgers vriendelijk doch dringend te kijken naar deze functies en zich te melden wanneer ze denken hierin wat te kunnen betekenen. Wilt u dit dan op korte termijn aangeven bij iemand van de Technische Commissie.

B.v.d.

Technische commissie

Geert Smits 06-23926352

Gerco Otten 06-20117754

Henk Assen 06-25413662

Jan Wilpshaar 06-36506887

Gert Meijering 06-20197416

Bennie Bakker 06-22556558

Training
Het eerste dat een kind tegenkomt bij een voetbalvereniging is de training. Zonder een
goede training wordt je geen goede voetbal(st)ler. De meeste trainingen worden gegeven
door een voetballer, die al wat langer bij de club speelt. Ook is/zijn er een aantal
gediplomeerde jeugd-train(st)ers werkzaam bij de jeugdafdeling.
Meestal wordt er niet getraind in de schoolvakanties. Een trainer kan echter besluiten daarvan
af te wijken. In de wintermaanden trainen de meeste teams regelmatig in de zaal.
Mocht uw kind verhinderd zijn door ziekte, schoolreisje of iets anders, laat het dan tijdig
weten aan de train(st)er. Dan weet hij/zij dat uw kind niet op de training komt.

Wedstrijden
Naast de training moet er uiteraard ook gevoetbald worden. Informatie over de wedstrijden
wordt verstrekt door de leiders.
Bij verhindering voor een wedstrijd moet tijdig de leid(st)er in kennis worden
gesteld. Hij/zij kan dan tijdig voor vervanging zorgen. Dus niet bellen vlak voor een wedstrijd
maar graag wat eerder!

Douchen
Zowel na de training als na de wedstrijd moet er gedoucht worden. Dat is voor de hygiëne
heel belangrijk. Bovendien overwinnen de spelers op die manier een eventueel aanwezig
schaamtegevoel. De spelers zijn er, samen met de trainer en/of de leiders verantwoordelijk
voor de dat de kleedkamer na afloop van training en/of wedstrijd schoon wordt achtergelaten.
De trainer/leiders vertellen wie bij toerbeurt schoonmaakdienst heeft.

Kledinglijn
De vv Dalen zorgt voor wedstrijdkleding. Het volledige tenue (shirt, broekje,kousen) wordt geleverd door de vereniging, hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd voor het kledingfonds. De ouders/verzorgers moeten zelf kleding aanschaffen voor de trainingen. Het dragen van scheenbeschermers is tijdens wedstrijden verplicht en wordt tijdens trainingen aangeraden. Voetbalschoenen en scheenbeschermers moeten wel worden aangeschaft. De leiders regelen dat de wedstrijdkleding door de ouders wordt gewassen. In de praktijk komt dat er op neer dat u gevraagd zal worden een paar keer per seizoen de kledingsset van het team van uw zoon/dochter te wassen. Een wasinstructie is bij de kledingset aanwezig.

Vervoer
De helft van de competitiewedstrijden alsmede enkele toernooien worden elders gespeeld.
De leider van het team stelt een vervoersschema op. In de praktijk komt het er op neer dat u een paar keer per seizoen een groepje voetballers vervoert naar een uitwedstrijd.

Contributie
Lid zijn van een vereniging betekent ook dat er contributie betaald moet worden. De contributiebedragen staan vermeld op de site van vv Dalen.

Winteractiviteiten

Slecht weer/ afgelastingen
Dalen blijft helaas niet verstoken van het slechte weer. Daardoor kan het voorkomen,
dat er wedstrijden dienen te worden afgelast. Als het in een groot deel van het land slecht weer is kan de KNVB het gehele programma afgelasten. Dit wordt vermeld op Teletekst, pagina 603. Raadpleeg bij slecht weer zelf dus Teletekst. Een vereniging kan ook zelf besluiten één of meerdere wedstrijden af te gelasten. Dit gebeurt door de consul. In dat geval is het de taak van de leiders om de spelers in kennis te stellen van de afgelasting. In geval van twijfel dus even een telefoontje plegen met één van de leiders.

Website
Er is geen clubblad bij vv Dalen [ wel bij DSC}. Alle informatie over de vereniging kunt u vinden op de site : https://vvdalen.nl/ of http://dsc65.nl/ Dit betreft dan ook uitslagen, foto’s van de teams, wedstrijdenverslagen, kantinedienst rooster enz.enz.
Verder is het interessant om de website van de KNVB Noord te bezoeken  Hier kunt u de competitie-indeling vinden en de uitslagen van alle teams.

Relatie leden/ouders tot de vereniging
Uw kind is lid van vv Dalen. Het is de bedoeling, dat hij/zij bij onze vereniging in een plezierige
sfeer gaat voetballen. Daarvoor zullen wij onze best doen. Wij verwachten, dat u daar
hetzelfde over denkt. Uit ervaring weten we, dat het plezier wat uw kind aan het spelletje
beleefd, in hoge mate mee bepaald wordt door de belangstelling van zijn ouders/verzorgers.
Het delen van vreugde of verdriet is immers dubbele vreugde of half leed.
Wij (maar zeker ook de kinderen) waarderen het erg als veel ouders de wedstrijden als supporter bezoeken. We waarderen het niet als ouders zich met het spelverloop van een wedstrijd bemoeien. In voorkomende gevallen spreken we ouders daar op aan.
We gaan er vanuit, dat elke ouder tijd beschikbaar stelt voor het rijden naar een uitwedstrijd, het bij toerbeurt wassen van de wedstrijdkleding en het eens per seizoen verrichten van een kantinedienst. Het verenigingswerk draait dankzij de inzet van vrijwilligers. Zo ook bij vv Dalen. Er is veel te doen. En dan gaat het niet uitsluitend over begeleiding of trainingen van teams. Nee, er is ook behoefte aan ondersteuning van diverse andere taken. Bestuurlijk dan wel voor de uitvoering van hele praktische werken: bv. hulp bij kantinewerk, schoonmaken van de kantine, klaarmaken en afruimen van velden, secretariaatswerk of de redactie voor de website. Zo is er nog veel meer te noemen. Met de groei van de club, neemt de druk op dit soort werkzaamheden toe. Mogelijk dat u eens door een lid van de jeugdcommissie wordt benaderd met de vraag om te assisteren bij een activiteit of voor het vervullen van een vrijwilligersfunctie. Op eigen initiatief kunt u zich natuurlijk ook aanmelden. Hiervoor is onder aan deze pagina een opgavestrook opgenomen. Deze strook kunt u inleveren bij één van de coördinatoren.

Handelswijze bij vragen of problemen

Het is altijd mogelijk, dat er bij u vragen leven over bepaalde gebeurtenissen. Aarzel dan
niet, om daarmee voor de dag te komen. Het beste kunt u daarvoor rechtstreeks iemand
benaderen, die te maken heeft met het team.
Dus, als u iets kwijt wilt, dan is daarvoor de volgende weg te bewandelen:
1. U neemt contact op met de trainer of één van de leiders van het team, waarin uw zoon/dochter speelt.
2. Verloopt dit contact niet bevredigend, dan kunt u zich vervoegen bij de coördinator
van de leeftijdsgroep.
3. Mocht dit ook niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich verstaan met de secretaris of de voorzitter van de jeugdcommissie.

Wij wensen uw kind een fijne en sportieve tijd bij de vv Dalen.

Met sportieve groet,

De jeugdcommissie SJO Dalen-DSC

OPGAVESTROOK

Ja, ik heb wel belangstelling om me als vrijwilliger in te zetten voor de jeugdafdeling van de SJO Dalen-DSC. Ik heb speciaal belangstelling voor:
O Jeugdtrainer
O Jeugdleider
O Scheidsrechter
O Iets binnen de jeugdcommissie
O Iets anders, nader te overleggen

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Emailadres:

Vrije tekst: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sponsoren